Villkor och bestämmelser

Vänligen läs dessa Allmänna Villkor ("Villkor", "Allmänna Villkor") noggrant innan du använder vår tjänst för 3D-utskrift på begäran ("Tjänsten") som drivs av Alemattix AB ("oss", "vi", eller "vår").

 1. Godkännande av villkor

Genom att komma åt och använda vår tjänst samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte håller med om någon del av villkoren får du inte komma åt tjänsten.

 1. Beskrivning av tjänsten

Vi tillhandahåller en 3D-utskriftstjänst som gör att du kan skicka in digitala mönster som vi omvandlar till fysiska objekt med hjälp av 3D-utskriftsteknik.

 1. Användarnas ansvarsområden

Du intygar och garanterar att du äger eller har nödvändiga licenser, rättigheter, samtycken och tillstånd att använda och ge oss tillstånd att använda alla patent, varumärken, affärshemligheter, upphovsrätter eller andra äganderätter i och till alla digitala mönster som du skickar in.

 1. Förståelse för 3D-utskriftsteknik

Genom att använda vår Tjänst bekräftar och godkänner du att du har en tillräcklig förståelse för 3D-utskriftsteknikens möjligheter och begränsningar. Du är medveten om att 3D-utskrivna objekt kanske inte är helt släta eller sömlösa, och att slutproduktens utseende och funktionalitet till stor del beror på optimeringen för tillverkning av den tillhandahållna designen.

 1. Rättslig efterlevnad och ansvar

Genom att använda vår tjänst intygar och garanterar du att skapandet, distributionen och användningen av de 3D-utskrivna objekten överensstämmer med alla tillämpliga lagar, förordningar och föreskrifter i din och vår jurisdiktion, inklusive, utan begränsning, lagar relaterade till upphovsrätt, varumärken, patent och affärshemligheter. Du bekräftar att de tillhandahållna digitala filerna inte inkräktar på andras rättigheter och att de överensstämmer med alla tillämpliga licenser.

 1. Begränsning av ansvar

6.1 Vi ansvarar inte för delar som går sönder på grund av sin konstruktion. Vår tjänst är beroende av kvaliteten och designprecisionen hos de 3D-modeller som du förser oss med. Vi verifierar inte den strukturella integriteten, genomförbarheten eller funktionaliteten hos de konstruktioner du skickar in.

6.2 Vi ansvarar inte för att den färdiga produkten inte uppfyller dina krav på grund av felaktig design. Det är ditt ansvar att se till att den design du skickar in är exakt och korrekt enligt dina specifikationer, inklusive de nödvändiga toleranser som krävs vid användning av 3D-utskriftsprocesser.

 1. Återbetalningar och returer

All försäljning är slutgiltig. Eftersom produkterna är specialtillverkade erbjuder vi inga återbetalningar eller returer. När en design har skickats in och tryckprocessen har påbörjats kan vi inte avbryta beställningen eller erbjuda återbetalning.

 1. Konfidentialitet

Alla digitala mönster som du skickar in kommer att hållas konfidentiella och kommer inte att avslöjas för någon tredje part utan ditt uttryckliga medgivande. Våra anställda har undertecknat sekretessavtal och kommer inte att använda dina mönster för något annat ändamål än för tillhandahållandet av vår tjänst.

 1. Skadestånd

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Alemattix AB och dess moderbolag, dotterbolag, närstående bolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som görs av någon tredje part på grund av eller som härrör från ditt brott mot dessa villkor eller de dokument som de innehåller genom hänvisning, eller din överträdelse av någon lag eller en tredje parts rättigheter.

 1. Uppsägning

Vi kan säga upp eller stänga av åtkomsten till vår tjänst omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, av vilken anledning som helst, inklusive men inte begränsat till om du bryter mot villkoren.

 1. Tillämplig lag

Dessa Villkor ska regleras och tolkas i enlighet med svensk lag.

 1. Förändringar

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor när som helst. Vi meddelar dig om eventuella ändringar genom att publicera de nya villkoren på den här sidan. Din fortsatta användning av tjänsten efter en sådan ändring utgör ditt godkännande av de nya villkoren.

 1. Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa villkor, vänligen kontakta oss på info@printmaker3d.com.

Dessa allmänna villkor uppdaterades senast den 07/07/2023.